Çerez Politikamız

 

Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası

 

Gülbenk Bilişim Kırtasiye Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) olarakwww.technoanka.com(“Site”) adresi vasıtasıyla topladığımız tüm verileri her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Site aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Mebusevleri Mah. Şerefli Sok. Kapı No:29/2 Çankaya Ankara adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, sitenin ilgili bölümlerinde yer alan faaliyetler kapsamında Şirket veya Şirketadına veri işleyen gerçek ya datüzel kişiler tarafından6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

·         5. maddesinin 1. fıkrası gereğince kullanıcının açık rızası olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle, (6102 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar)

·         5. maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz site içerisinde gerçekleştireceğiniz gezinti, canlı sohbet, ürün veya hizmetlerle ilgili iletişime geçilmesi, kullanıcı profili oluşturulması, promosyon, yarışma veya ödül çekilişi ile ilgili bilgilerinizi vermeniz, sitenin gereksinimleriyle alakalı olması halinde ve/veya bizzat herhangi bir amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, Şirket ile bir sözleşme akdetmeniz halinde bu sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına, sitenin kullanılması, sitenin düzgün çalışması ve Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hallerinde işlenmektedir. Ayrıca kişisel verilerinizŞirket’ten bir talepte veya şikayette bulunmanız halinde bu talepte ve şikayette belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Şirket’in veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarının bulunması halinde, kullanıcıların ve potansiyel kullanıcıları anlamak ayrıca bunlara ilişkin olarak pazarlama stratejisi geliştirmek, reklam sunmak, sitenin kullanımını geliştirmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Çerez Politikası

Sitede ayrıcaçerezler kullanmaktadır ve çerezler yoluyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerezler hakkında bilgi almak ve çerezleri kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak adına aşağıdaki bölümü inceleyebilirsiniz.

 

Çerez nedir?

Çerez: Çerez sitedeki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplamak, analiz yapmak ve sitenin uyumlu çalışması adına veri toplamak amacıyla kullanılabilecek küçük bir metin dosyasıdır.

Kullanıcının çerezleri kabul etmesi halinde cihazına bir çerez yerleştirilir veya kullanıcı daha önce siteyi ziyaret ettiyse ve bu çerezlere onay verdiyse çerezler kullanılabilir. Siteyi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınız vasıtasıyla çerezleri engelleyebilir veya kişiselleştirebilirsiniz. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Yine tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak bu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir. Bu tür çerezlerin nerede saklandığını ve nasıl silinebileceğini belirlemek için lütfen tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin. (Detayları aşağıda belirtilmiştir.)

Sitede hangi çerezleri kullanıyoruz?

Kullanılması zorunlu çerezler (Performans): Bu tip çerezler sitenin düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sitenin güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi ve sorunsuzca kullanılabilmesi için bu tip çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu tip çerezler kullanıcıya pazarlama yapmak, internette nerede olduğunuzu hatırlamak veya kullanıcıyı takip için herhangi bir veri toplamaz. Bu tip çerezler vasıtasıyla toplanan verileri sitenin kullanılması ve korunması için gerekli olduğundan devre dışı bırakılması mümkün değildir.

 

Analitik / Pazarlamaçerezler: Bu tip çerezler kullanıcıların tanımlanmasına, kullanıcıların analitik amaçlarla sayılmasına, sitenin kullanılırken nasıl hareket edildiğinin belirlenmesine, kullanıcıya ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ve kullanıcıya özgü içeriklerin sunabilmesine imkan sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler web sitesinin çalışma şeklinin geliştirilmesine yardımcı olduğu gibi kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarına ve kendilerine özgü içerikleri üretilmesine de yardımcı olur.

 

Site içerisinde kullandığımız çerezler ve bunları kullanma amaçları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

E-Ticaret Sistemleri

Çerez Türü

Çerez Adı

Kaynak

Amaç

Saklama Süresi

Performans

Currency

technoanka.com

Kullanıcının para birimini tercihini saklar.

1 Ay

Performans

Fpestid

technoanka.com

Sitenin düzgün çalışmasını sağlar.

10 Ay

Performans

Language

technoanka.com

Kullanıcının dil tercihini saklar.

1 Ay

Performans

PHPSESSID

technoanka.com

Müşterilerin kullanıcı girişi vb. takip eder.

Göz atma sona erdiğinde

Performans

jrv

technoanka.com

Kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.

1 Ay

Analitik / Pazarlama

Secure-3PSIDCC

google.com

Kullanıcı tercihlerini tutmak ve güvenliğini sağlamak için kullanılır

1 yıl

Analitik / Pazarlama

__Secure-3PAPISID

google.com

Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş Analitik lar göstermek için web sitesi kullanıcısı  ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.

2 yıl

Analitik / Pazarlama

__Secure-3PSID

google.com

Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş Analitik lar göstermek için web sitesi kullanıcısı  ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.

2 yıl

Analitik / Pazarlama

NID

.google.com

Web sitesine yerleştirilmiş videoları oynatmak için kullanılır

2 gün

Analitik / Pazarlama

1P_JAR

.google.com

Kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği Analitik lara ilişkin bilgileri yürütür

1 dakika