Müşteri Aydınlatma Metni

Web Sitesi Üyeliği Müşteri Aydınlatma Metni

 

Gülbenk Bilişim Kırtasiye Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti.  (“Şirket”) tarafından www.technoanka.com (“Site”) internet sitesi üzerinden oluşturulan üyelik ve diğer işlemlere ilişkin verileri işlenen müşterilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Mebusevleri Mah. Şerefli Sok. Kapı No:29/2 Çankaya Ankara adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’unun;

·         5. maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle, (6102 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar)

·         5. maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,

·         5. maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz sitede yer alan üyelik sekmesindeki form ile elektronik ortamda toplanır. Ayıca üyelik sonrasında gerçekleştireceğiniz ürün ve hizmetsatın alma, destek talep etme, onayınız doğrultusunda kampanyalar hakkında bilgi edinme, öneri ve şikayetleri iletme veya sitede yer alan diğer işlemleri kullanmanız halinde farklı kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir. Ayrıca onay vermeniz halinde dönemsel kampanya çalışmaları ve özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması amacıyla da kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir. Site içerisinde yer alan ödeme sayfasında istenen kredi kartı veya banka kartı bilgileri, kullanıcıların güvenliğinin en üst düzeyde tutulması amacıyla Şirket ve Şirket’e hizmet veren üçüncü kişi tarafından gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Veri Kategorisi: Kimlik ve Kişisel Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

     Ad

     Soyadı

     Doğum Tarihi

     T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası

 

 

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

     Elektronik posta adresi

     Cep Telefonu Numarası

     Adres

     Firma İsmi/Ünvanı

 

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·         Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Veri Kategorisi: Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

     Ödeme Bilgileri

     Vergi Dairesi

     Vergi Numarası

     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarının açık rızası olması halinde veyahut da 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halindeüçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu kapsamda satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi,servis hizmeti sunulması, muhasebe ve finans kayıtlarının tutulması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi, öneri ve şikayetlerin kayıt altına alınması gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortağı üçüncü kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesini Şirket tarafından talep edilmektedir.Bunlar haricinde hiçbir koşulda Şirket tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan

E-Ticaret Sistemleri